IYENGAR IOGA

BKS Iyengar

Encara que diferenciem entre cos, ment i ànima, és impossible identificar on acaba el cos i comença la ment i on acabal la ment i comença l’espèrit. Estan relacionats entre sí i entreteixits pel fil de la intel.ligència

El Ioga no és solament una disciplina física, no és un tipus més de gimnàstica. El Ioga és cel·lular, mental, intel·lectual i espiritual, i per tant, implica a la persona íntegrament, en totes les seves forces, aspectes i dimensions. La intensitat amb que la ment s’implica en la pràctica de postures, la regulació de la respiració i l’interiorització dels sentits, permet conduïr la ment cap a la concentració, la meditació i finalment un nivell superior de consciència.

Els Yoga Sutras escrits pel Sabi Patanjali aproximadament el segle III a.C, és un tractat de 196 aforismes que sistematitza la ciència del Ioga per primera vegada. Es tracta de 8 passos que el practicant ha de seguir sistemàticament desde el principi fins el final. Sobre els ciments d’uns principis ètics universals (Yama) i una disciplina individual (Niyama), es practiquen les postures de Ioga (Asanas), la regulació de la respiració (Pranayama) i la interiorització dels sentits cap endins (Pratyahara). Aquests 4 pasos condueixen la ment cap a la concentració (Dharana), meditació (Dhyana) i posterior nivell superior de consciència (Samaddhi). Les ensenyances i la pràctica de BKS Iyengar, estàn basades en aquests aforismes (Sutras), en els quals s’exposen quin és el cami que ha de seguir el practicant per assolir la meta del Ioga. El practicant integra i experimenta els principis ètics, la disciplina individual, la interiorizació dels sentits de percepció, la concentració i la meditació en la práctica de Asanas i Pranayama. És a dir, l’aspecte físic i l’espiritual conflueixen en la pràctica. 

El Ioga Iyengar pren el seu nom doncs, del gran Iogi B.K.S Iyengar. Iyengar va nèixer el 1918 a l’ Índia i va començar a ensenyar Ioga als 17 anys. Està considerat un dels grans mestres més importants del món i va ser un dels primers hindús en introduir i donar a conèixer el Ioga a Occident. El seu mètode innovador i rigurós és seguit i practicat per milions de persones arreu del món.

El que caracteritza al Ioga Iyengar són 5 aspectes claus en la pràctica postural d’Asanas:

 1. Precisió i alineació (tècnica)
 2. Percepció
 3. Temps de permanència
 4. Seqüència de la pràctica
 5. L’ús adequat d’accesoris

Destaca per l’èmfasi en la precisió i l’alineació, és a dir, l’acció correcta que s’ha de realitzar i la col·locació idònea de cada part del cos en les Asanes: té un coneixement profund de l’estructura i del mecanisme de cada postura. El temps de permanència en cada una d’elles amb el seu aprofundiment. Les seqüències de les postures i l’us adequat d’accesoris, són aspectes del Ioga Iyengar.

Precisió i alineació → L’alineació en la postura actúa a nivell esquelètic, muscular, orgànic i energètic. Si els ossos estàn en el seu lloc, els muscles, lligaments i tendons també ho estaràn. Si el cos està alineat, els òrgans i glàndules també ho estaran i faran que aquests funcionin correcta i equilibradament, i aquest equilibri físic, orgànic i energètic permetrà que cos, ment i ànima actuïn de forma equilibrada. Amb molt d’ènfasis en l’execusió de les postures, com has d’entrar, romandre i sortir de cada una. 

Percepció → Treballarem en les diferents Asanas per observar i sentir com podem anar del ajustament purament mecànic-físic de la postura al ajustament de la consciència en la postura. 

Ús de suports → Una altra característica d’aquest estil és l’ús de soports, com cinturons, mantes, blocs, cadires … Els soports són una espècie de “mestre” que ens ajuda i desperta l’intel.ligència en aquelles parts del cos que estàn adormides o rígides.  A les persones amb problemes, els soports els ajudaran a alinear i equilibrar el cos i a les persones sanes els ajudarà a millorar el seu alineament i despertar l’acció.

Seqüència de la pràctica → La seqüència de les postures és  una altre característica del Ioga Iyengar. L’ordre en que es practiquen les diferents Asanas és molt important per aconseguir diferents efectes i un determinat impacte en el cos. Les postures de peu donen molta energia, les invertides sén recuperadores, les flexions són relaxants, les extensiones són activadores. En funció de quines postures es realitzin abans o després, l’efecte en l’organisme i ment serà un u altre.

El temps de permanència → Iyengar treballa amb la idea de que ha d’existir un temps de gestació i de maduració en la postura per tal de que els efectes siguin assumits a nivell orgànic. No és una qüestió de temps cronometrat, és una qüestió de que l’organisme absorbeixi els seus efectes i s’obtinguin els màxims resutats. El temps de les postures i de la respiració és molt important.

El mètode Iyengar és:

 • Precís: descriu en detall les accions que ha de realitzar cada part del cos en la pràctica de les postures i tecniques respiratòries, arribant a l’alineament tant físic com energètic, les simetríes i una postura correcta, exacta i segura.
 • Intens i profund: profunditza i expansiona la consciència en totes les parts i cèl.lules del cos.
 • Dinamisme intern: existeix una interacció constant entre el cos i la ment, i així s’evita que s’instal.lin la inèrcia del cos i la hiperactivitat de la ment.
 • Seqüències (Vinyasana): les tècniques de respiració i temps de permanència en les postures estan molt ben definides segons sigui l’objectiu i focus de cada pràctica, l’edat, la condició, el moment i l’estat de cadascú. L’aspecte de seqüenciació, que permet al practicant conèixer l’ordre i el temps de permanència correctes en Asana i Pranayama.

El Ioga Iyengar pot ser practicat per tots. L’ús de suports dissenyats per B.K.S. Iyengar i introduïts durant la pràctica és una altra característica de l’ensenyament de BKS Iyengar. Accesoris com aparells de fusta, cinturons, cordes, blocs i mantes, ajuden al practicant a aconseguir un major benefici i perfecció en les postures, i possibiliten que persones amb dificultats puguin realitzar-les. Permet practicar a persones de totes les edats, condició física i amb diversos graus de mobilitat, dificultats, disfuncions o patologies específiques, obtenint els màxims resultats, inclosos els efectes terapèutics del Ioga a tots nivells.

Els suports que s’utilitzen possibiliten:

 • Que el Ioga sigui accessible a tothom.
 • Estar més temps en la postura.
 • Aprofundir en la qualitat d’acció i en la percepció interna.
 • Obrir i crear mobilitat amb més facilitat a totes les parts del cos.
 • La recuperació física i mental sense l’esforç de l’execució.

Amb la pràctica continuada del Ioga Iyengar obtindràs una millor salut física, mental i emocional. Reeducació postural, millora de la qüalitat respiratòria, relaxació del sistema nerviós, disminució de l’ansietat i de l’estrès. Més claredat mental i desenvolupament de la intel.ligència. Calma interior i una actitut més equànim cap als canvis constants que la vida ens porta. Una actitut més serena i estable. Més consiència i coneixement d’un mateix.

A les classes treballarem els principis d’aquest Ioga per tal de que puguis establir unes bases sòlides en la teva pràctica, i si ja ets practicant d’altres estils, profunditzar i perfeccionar les bases. El Ioga Iyengar ofereix una ensenyança metòdica que ajuda a l’alumne a progressar gradualment desde l’estat bàsic elemental fins a un nivell avançat. Tindràs una pràctica correcta, segura i molt sòlida obtenint així els majors resultats.