Les meves classes …

El Ioga combina la pràctica de postures físiques (Asanas), la respiració (Pranayama), la relaxació (Savasana) i la meditació. Tot integrat beneficia a tots els nostres sistemes corporals aportant-nos un estat de salut complet i integral.

El Ioga no només treballa el cos físic a tots els nivells, potser l’aspecte més conegut a Occident, sinó que el que ens aporta va molt més enllà. És un sistema d’autoconeixement i de transformació personal. El treball de la respiració, relaxació, concentració, meditació, el treball del cos físic i del moviment d’energia que es produeix, és per poder arribar i endinsar-nos a un estat d’interiorització i introspecció personal més profund i intern, i a través d’aquest estat meditatiu, d’aquest silenci, d’aquesta escolta i d’aquesta connexió, descobrim les necessitats reals i les capacitats innates de cadascún de nosaltres.

És per tant, una disciplina encaminada al cultiu de la salut en general, encaminada cap a la recerca d’un benestar, equilibri i pau mental, emocional, física i espiritual. Una disciplina per promoure un enriquiment de la persona en la seva totalitat.

A partir dels diferents estils de Ioga que jo he practicat i he après al llarg d’aquests anys i que m’han servit a mi per crèixer i evolucionar, amb les diferents eines que m’ha proporcionat la Gran Ciència del Ioga i desde la meva experiència, les integro i adapto i treballo les meves classes enfocades a una pràctica integral i equilibrada per tal de que els alumnes puguin aconseguir una armonia i una unió en tot el conjunt del seu Ser i en les seves Vides. El meu objectiu és que cada classe sigui una oportunitat per escoltar-se i retrobar-se, potenciant la presència, l’atenció, l’escolta, el respecte, l’amabilitat, la proximitat, la calidesa, la connexió i l’actitut positiva. Pretenc que la pràctica dins l’estoreta sigui una font de coneixement d’un mateix i que aquesta pràctica contribueix-hi a poder traslladar-ho a la nostra Vida.  Les meves classes combinen les meves experiències i aquest és el Ioga que vull transmetre i compartir.

Pràctica dinàmica i fluïda, Vinyasa …

A la primera part de la pràctica treballo amb postures més dinàmiques i fluides, coordinant i sincronitzant cada moviment i cada Asana amb la respiració, desenvolupant una respiració conscient, llarga, lenta, profunda i fluïda. En aquesta primera part generem calor, movilitzem i  desbloquegem l’energia, purifiquem, calentem i preparem el cos per poder fer les postures més avançades de forma segura i eficaç. És la part més activa, més dinàmica i més Yang de la pràctica, però sempre amb les corresponents pauses que el cos necessita i sense perdre la calma i la quietut, qüalitats que no hem d’oblidar i han d’estar presents en la pràctica del Ioga.

Pràctica estàtica i calmada …

A la segona part de la pràctica treballo amb postures més estàtiques, mantingudes durant més temps i també amb les seves pauses corresponents, equilibrant i compensant el cos i la ment amb aquesta part de més calma i quietut, més Yin. Sempre amb una respiració conscient també i acabant amb uns instants de relaxació (Savasana) per permetre que el cos i la ment integrin tots els beneficis de les postures i tècniques que hem treballat.

En ambdues parts de la pràctica tinc molt en compte l’alineació postural i física per tal de desenvolupar una pràctica íntegra, segura i eficaç, i així evitar lesions i tensions innecessàries. I per tal de desbloquejar i provocar així el moviment energètic en el cos.

Equilibri cos – ment – energia …

Treballo la part física, psíquica i energètica.

Combino el dinamisme del Vinyasa amb el movimient fluid i armònic del cos que ens permet fer un treball físic suau però profund, fusionant la força i la fluidesa, i que a la vegada ens permet purificar el cos i moure la nostra energia. Sense oblidar la calma, la quietut i el silenci intern, presents sempre en el Ioga, que ens proporcionen relax, benestar i  beneficis a tots els nivells de l’organisme. Amb especial interés en l’alineació física i postural, creant espai a través de l’alineament i suavitzant  tensions, per tenir una pràctica íntegra, sòlida i segura, desenvolupar una postura higiènica i correcta i obtenir també una acció de desbloqueig energètic en el cos. Mantenint l’atenció plena, la ment enfocada i concentrada que ens proporciona presència i ens permet portar l’atenció endins, escoltar-nos, desenvolupar la comprensió i acostar-nos a un estat d’armonia i pau mental.  Potenciant la respiració present i conscient que influeix directament en el nostre estat mental i en la nostra salut.

Tot aquest treball ens porta cap a un estat meditatiu on connectem amb la nostra veritable essència i naturalesa, ens permet expandir la consciència i trobar l’equilibri i la únio total, la plenitut, que és el objectiu final del Ioga.

En harmonia amb la Natura i els seus cicles …

A les meves classes treballo a més a més en consonància amb els cicles de la Natura i adapto la pràctica a les diferents èpoques de l’any buscant les qüalitats de cada estació i aprofitant-les per sentir-nos en harmonia i equilibri amb ella i els seus canvis, amb l’entorn i amb nosaltres mateixos.

Varietat i focus en diferents aspectes …

A cada classe focalitzo i treballo diferents aspectes i temes físics, mentals, emocionals i energètics. Per tant les classes són sempre variades aconseguint així un treball complet i integral.

Classes reduïdes i personalitzades …

Les classes són reduïdes i personalitazades i adapto la pràctica a les necessitats i capacitats de cada alumne, essent molt respectuosa amb les possibiliats i limitacions de cada persona, tenint en compte el seu estat físic, psíquic i emocional.

Viure una vida plena, viva i feliç, Shri Vivek …

L’objectiu de Srhi Vivek Ioga, un Ioga genuï de l’Índia transmès desde la sabiesa i ensenyança directa d’un Mestre Swami i el seu deixeble Iogui, és desenvolupar la comprensió i la inteligència (“Viveka”) entre el que fem, pensem i sentim per tal de tenir integritat i coherència entre cos, ment i ànima. Viure d’acord amb la necessitat de cada moment per trobar satisfacció en tot allò que fem. Una Ciència de la Ment (Raja Ioga) i un Ioga del Coneixement (Gñana Ioga) que ens ajuda a aturar-nos en el temps per profunditzar en el coneixement del nostre Ser i de la nostra Vida i aprendre-la a viure d’una forma més viva i plena. Aquest Ioga què és el que vaig descobrir i em va canviar la vida, està sempre latent i és l’essència de les meves classes.

“El Ioga és un camí de plenitut, un camí de connexió amb la teva ànima i la teva essència”

namasté