YIN YOGA

Una pràctica tranquila, meditativa, profunda i terapèutica

El Yin Ioga és una pràctica quieta, lenta, senzilla i profunda on les postures es mantenen durant un temps més llarg (a partir dels tres minuts) per estirar més profundament tot el cos, calmar la respiració i la ment, millorant així la nostra capacitat de sentir i de sentir-nos presents, per crear un espai i temps personal per explorar una mica més enllà. La quietut i el silenci de la pràctica Yin creen un espai calmant molt valuós per equilibrar el ritme tan actiu i frenètic de la vida actual.

La pràctica Yin comporta l’entrega a les postures, sempre pasives estirades o sentades, i això ens permet una relaxació profunda del cos i de les tensions corporals, del sistema nerviós i de la ment, la qual cosa ens permet aguditzar l’atenció, l’escolta, l’exploració i la consciència cap a la respiració, cap al nostre cos, cap a les sensacions, la presència i tot el que ens succeeix, tot el que hi ha.

L’objectiu del Yin Ioga és afluixar les tensions del teixit corporal més profund, el teixit connectiu (fascies, lligaments, articulacions, tendons, ossos) i desbloquejar així qualsevol tensió, tant física, com psíquica, emocional i energètica situada en aquest teixit, sovint sotmès a generar i acumular tensions.

Tant el dinamisme del Yang com la quietut del Yin busquen movilitzar l’energia i trobar un estat meditatiu, d’introspecció i interiorització que ens permeti expandir la consciència, simplement ho fan de diferent manera. Són dos conceptes del Taoisme que exposen la dualitat de tot el que existeix en l’Univers (femení-masculí, nit-dia, Yin-Yang …). Ambdós co-existeixen junts, es complementen, s’equilibren i es necessiten l’un a l’altre per viure en armonia. 

Una pràctica de Ioga YANG, (Yang representa la llum, el moviment, la calor, la part masculina i externa), està associada al moviment i a la fluidesa, treballant asanas a partir de la repetició per activar la musculatura, enfortir-la i estirar-la. Aquí podriem incloure la pràctica del Vinyasa Ioga que practiquem a Uravioga. Contràriament el YIN Ioga (Yin representa la foscor, la passivitat, la quietut, el fred, la part femenina i interna), és una pràctica lenta, quieta i calmada que manté les postures estàtiques durant un període més llarg per entrar més profundament dins el teixit i estirar-lo, afluixar-lo, nutrir-lo i desbloquejar-lo. Però també treballen amb gran profunditat a un nivell més emocional i psicològic. Quan mantenim una postura d’estirament profund durant més de 3 minuts, no només experimentem el cos físicament, sinó també el que pensem (la nostra ment) i el que sentim (les nostres emocions). Despertem les energies més sutils desde la quietut i l’actitut meditativa.

En la Medecina Tradicional Xinesa i en la Medecina Ayurveda de la India (ambdues holístiques), cada cicle de la Natura i cada estació està representada pels 5 elements (Fusta, Aigua, Terra, Metall, Foc) i a la vegada cada estació està lligada a uns òrgans específics del cos humà. Cada òrga recorre un meridià diferent (canal energètic) i està associat a una emoció. Al observar aquests cicles naturals, tenim l’oportunitat per connectar amb un ritme més natural lligat a cada estació i ens sentirem més equilibrats i amb més fluïdesa. El Yin Ioga treballa especificament cada element i cada òrga de cada època de l’any.

El treball del Yin Ioga ens flexibilitza i estira tot el cos a nivell muscular, però sobretot, a nivell del teixit més intern, estimula òrgans i meridians, ens ajuda a recuperar el rang de moviment articular, relaxa i equilibra el sistema nerviós central, calma la ment i per tant augmenta la capacitat de concentració, d’observació i reflexió (de pensaments, emocions, patrons de conducta i reacció…), i estimula l’energia (Prana o Txi) que circula per tot el teixit connectiu. 

Al ser una pràctica suau i sense esforços, és ideal per aquelles persones amb alguna patologia o limitació que no poden seguir les pràctiques més dinàmiques i fisiques i necessiten una pràctica més específica. En aquestes classes treballem amb blocs, mantes, cintes i tot el material que necessitis en funció de les teves necessitats. D’aquesta manera, aniràs disminuïnt totes les tensions corporals, mentals i emocionals i milloraràs notablement el teu estat de salut. És una pràctica profundament terapèutica ja que retorna als teixits la hidratació i moviliatat que necessiten i que han perdut per algun motiu (sedentarisme, enfermetat, accident, lessió…) i és totalment personalitzada i adaptada a cada alumne i a la seva limitació i/o necessitat.

Una pràctica de Yin Ioga és un ambient de pràctica sense presses, un moure’t a un ritme més lent i calmat, el que tu necessitis, un camí desde les capes més externes a les més internes, cap a l’auto-exploració i a l’auto-descubriment. Un moment ideal per crear un espai de reflexió. T’endinsaràs al relax i a la connexió personal, trovant un espai de silenci i de consciència que t’ajudi a “deixar anar” tensions i allò innecessari per descansar, renovar-te i millorar el teu estat de salut.

No es necessari tenir cap experiència prèvia en Ioga, ni ser fort ni flexible per beneficiar-se’n. Les classes són reduïdes i amb una atenció molt personalitzada.

Si busques una pràctica terapèutica, aquest és el teu Ioga.